Algemene voorwaarden

Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Elke webshop moet algemene voorwaarden kunnen voorleggen waar duidelijk gemeld wordt wat de rechten en plichten zijn van koper en verkoper.