Link

Wat is een link?

Een link is een algemene term van een koppeling tussen 2 website pagina’s.
Dat kan een interne link zijn binnen je eigen website.
Maar dat kan ook een backlink zijn: een link van een andere website.