Widgets

Wat zijn widgets?

Een WordPress Widget is een klein gedeelte met een specifieke functie, net zoals een shortcode. Widgets kunnen worden toegevoegd aan de sidebar, of voorgedefinieerde widget plekken. Widgets kunnen eenvoudig worden versleept naar het gewenste gedeelte op de website.