Lijst-blok

Met een Lijst-blok kan je lijsten toevoegen aan je website.
Je kan opteren voor een bullet-lijst of een numerieke lijst.
Betreft een bullet-lijst: jouw WordPress thema bepaald de kleur en stijl hiervan.

Lijst blok instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar bij gebruik van het lijstblok:

 • Lijsttype: met opsommingstekens of genummerd
 • Indent & Outdent lijstitems
 • Vetgedrukt
 • Cursief
 • Doorgehaald
 • Links
 • Extra CSS-klasse

Als je iets anders nodig hebt dan wat hierboven is vermeld, moet je een ander type blok gebruiken. Het lijstblok biedt alleen deze basisopties.

Er zijn een paar manieren waarop je de stijl en instellingen van een lijstblok kunt aanpassen.

Lijst blok aanpassen

De volgende instellingen kunnen worden aangepast voor elk lijstblok op uw site.

Hulpmiddelen voor het bewerken van lijsten: wijzig de inhoud in uw lijstblok. Deze verschijnen direct boven het blok, zodra je erin klikt

De enige optie voor het instellen van geavanceerde lijsten is voor een extra CSS-klasse. In tegenstelling tot alineablokken, kunt je de lettergrootte, letterkleur of achtergrondkleur van lijsten niet wijzigen.

Lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten

De eerste twee knoppen in de werkbalk voor het bewerken van lijsten zijn voor het schakelen tussen een lijst met opsommingstekens en een genummerde lijst.

Gebruik een lijst met opsommingstekens wanneer de volgorde van uw lijstitems er NIET toe doet. Als je derde lijstitem gemakkelijk naar # 1 zou kunnen worden verplaatst, en het zou de betekenis van de lijst niet beïnvloeden, dan is een opsommingsteken wat je zoekt.

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van belang is. Stapsgewijze instructies zijn een goed voorbeeld van wanneer de order ertoe doet.

Inspringen

Deze twee opties zijn voor het maken van meer complexe lijsten. In zekere zin kan je dan “lijsten in lijsten” maken.

Als je lijstitems hebt die subitems van een bovenliggend item moeten zijn, kan je deze inspringknop gebruiken.

Vet, cursief & Doorgehaald

Deze opties waren ook beschikbaar in de klassieke WordPress-editor en ze kunnen op dezelfde manier worden gebruikt vanaf WordPress 5.

Klik gewoon op de B voor vetgedrukt, de I voor cursief en het ABC voor doorhalen.

Links

Je kan een volledig lijstitem of slechts een deel ervan linken. Dit werkt op dezelfde manier als altijd:

 • Markeer de tekst die u wilt linken
 • Klik op het koppelingspictogram
 • Typ of plak in uw URL
 • Klik op Enter

Wissel een lijst naar een ander blok

Je kan een lijstblok alleen naar twee andere bloktypen schakelen:

 • Paragraaf
 • Citaat