Tabel-blok

Gebruik tabellen voor het weergeven van getallen, vergelijkingen en andere tabelgegevens.

Het Tabel blok moet worden gebruikt voor het weergeven van getallen, vergelijkingen of elk ander type tabelgegevens in tabelformaat.

Instellingen van Tabel-blok

Uitlijnen van tabel

Je kan de tabel op verschillende manieren uitlijnen: links, rechts, gecentreerd, grote breedte, volledige breedte.
De volledige breedte is de breedte van het scherm.
Opgelet: je WordPress thema moet deze functie ondersteunen.

Kolommen en rijen aanpassen

Bij de aanmaak van je tabel kan je het aantal kolommen en rijen kiezen. Ook daarna kan je makkelijk rijen en kolommen toevoegen en verwijderen.

Vet, cursief & Doorhalen

Deze opties waren ook beschikbaar in de klassieke WordPress-editor en ze kunnen op dezelfde manier worden gebruikt in de nieuwe WordPress-editor.

Klik gewoon op de B voor vetgedrukt, de I voor cursief en het ABC voor doorhalen.