Paypal Standards: Security auto-update of WooCommerce

Op 10 maart heeft WooCommerce een security update uitgebracht voor alle versie tot en met versie 6.3. De laatste versie (bij dit schrijven) is dan 6.3.1.
Het bleek een serieus security-issue te zijn want elke WooCommerce plugin werd automatisch geüpdate.

De melding in WooCommerce na deze geforceerde auto-update

Het security issue had te maken met Paypal Standards.
Paypal zit standaard in WooCommerce ingebakken, maar sinds versie WooCommerce 5.5 willen ze er vanaf. Vanaf 5.5 toont WooCommerce die Paypal Standard betaalmethode niet meer. Ze verwijzen voortaan naar de plugin Paypal Payments.

Het is een logische keuze om uiteindelijk die betaalmethode-code uit WooCommerce te houden. De focus moet liggen om shop functionaliteiten; alle zij-aspecten moeten naar een plugin gaan zoals bv Paypal Payments.

Onderstaande video: uitleg van het hele Paypal Standard verhaal

Paypal gebruiken op je WooCommerce shop: alternatieven

Er zijn verschillende manieren om Paypal te activeren. Het kan via die aparte Paypal Payments plugin, maar even goed via je Payment Provider waar je al zit; een Mollie of Multisafepay.

Indien je nog die ingebakken Paypal Standard zit is het nu de moment om te switchen. De betaalmethode zal nog waarschijnlijk blijven werken; maar de vraag is nog voor hoe lang. Er zijn genoeg alternatieven om Paypal te gebruiken in je WooCommerce shop.

Heb je zelf nog vragen over WooCommerce? Contacteer WOOFERS als WooCommerce specialist van de lage landen.

Bronvermeldingen:

WooCommerce 3.5.10–6.3.1 Security releases

PayPal standard will be hidden on new installsOver de auteur: Dave Loodts

Full-time creatieve maker van doelgerichte websites en webshops sinds 2006 en gek van WordPress en WooCommerce. Actief lid in WordPress Community sinds 2014. Mijn grootste voldoening: ondernemers die succesvol aan de slag gaan met m'n WooCommerce tips.

Volg me op: