Video

WordPress concept: wat is de query loop?

De WordPress query loop is vakjargon voor het ophalen van data; bv toon me de laatste 5 berichten, of 12 producten uit een bepaalde product categorie.
Voor het tijdperk van de blokeditor gebruikte m’n de query loop voornamelijk via code. Sowieso, dat blijft mogelijk voor maatwerk uiteraard.

Maar de query is nu ook uitgewerkt in blok-vorm.
Dit is de volgende stap van WordPress om alles nog meer toegankelijker te maken voor niet-technische gebruikers.